Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren


Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren, Oudegemstraat 12, 9200 Schoonaarde, gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Global Data Protection Regulation (GDPR) .

Als je gebruik maakt van cursussen van Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de aankoop van een online programma. Denk hierbij aan:

▪ Naam
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ BSN/ Rijksregisternummer
▪ Telefoonnummer / mobiel nummer
▪ E-mailadres

Waarom is dat nodig?


Aan de verwerking van jouw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: je geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken is noodzakelijk om diensten te kunnen verlenen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van cursussen, het beantwoorden van vragen en het uitleveren van bestellingen. Via de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW gegevens, gebruikersnaam, telefoonnummer, avatar, IP adres, bestelgegevens, bedrijfsgegevens en rekeninggegevens. Via de website wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk contact met elkaar te onderhouden, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor jou kunnen zijn. De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst tussen jou en Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren.

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietiste-helen.be. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 0473613093 of via info@dietiste-helen.be.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via 0473613093 of info@dietiste-helen.be.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).